ติดต่อเรา

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

082 325 7279

nabsolute.th@gmail.com

Line id : @fhr9292v

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

line-add-friend-png-8.png

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

   นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

   ช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาสถานการณ์โรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

   เพราะเราอยากพางานวิจัย มาอยู่ใกล้ประชาชน

เมนู

ติดต่อเรา

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

082 325 7279

nabsolute.th@gmail.com

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330