การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจากเงินบริจาคสมทบทุนโครงการเทใจ

617410.jpg

   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัทแนบโซลูทและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า ป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝุ่นจิ๋ว ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19

617411.jpg
617414.jpg
617416.jpg
617415.jpg
S__33505296.jpg
S__33505294.jpg
1. อสม. มวกเหล็ก.jpg
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดี

ภาพการส่งมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากผ้า ให้แก่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และบุคลากรผู้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์