งานแถลงข่าว “Chula Innovations for Society”

A9B07865.JPG

แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง CU Innovation Hub กับภาคเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+ กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal

         บริษัท แนบโซลูท จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ นำนวัตกรรมจุฬาฯ สู่สังคม ร่วมมือกับบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อยอดผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นหน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+ ช่วยเสริมความมั่นใจให้ชีวิตในช่วง New Normal 


         ได้จัดงาน “Chula Innovations for Society” พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 3 Siam Innovation District (SID) สยามสแควร์วัน

A9B07685.JPG
A9B07143.JPG
A9B07562.JPG
A9B07457.JPG
A9B07783.JPG