งานแถลงข่าว “Chula Innovations for Society”

แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง CU Innovation Hub กับภาคเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+ กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal

         บริษัท แนบโซลูท จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ นำนวัตกรรมจุฬาฯ สู่สังคม ร่วมมือกับบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อยอดผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นหน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+ ช่วยเสริมความมั่นใจให้ชีวิตในช่วง New Normal 


         ได้จัดงาน “Chula Innovations for Society” พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 3 Siam Innovation District (SID) สยามสแควร์วัน

   นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

   ช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาสถานการณ์โรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

   เพราะเราอยากพางานวิจัย มาอยู่ใกล้ประชาชน

เมนู

ติดต่อเรา

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

082 325 7279

nabsolute.th@gmail.com

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330