Shield & Shield+ protecting spray

Shield

protecting

spray

Shield+

protecting

spray

   นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

   ช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาสถานการณ์โรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

   เพราะเราอยากพางานวิจัย มาอยู่ใกล้ประชาชน

เมนู

ติดต่อเรา

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

082 325 7279

nabsolute.th@gmail.com

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330