Shield & Shield+ protecting spray

นวัตกรรมสเปรย์พ่นหน้ากากเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง

       เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ร่วมกับปัญหาฝุ่นควันในชิวิตประจำวัน ส่งผลให้ขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในท้องตลาดไม่ว่าจะต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป หน้ากากผ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันตัวจากมลภาวะ และเชื้อโรค และการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่คนอื่น เนื่องจากมีราคาถูก สามารถหาได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามหน้ากากผ้ายังคงมีข้อจำกัดในแง่ของประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

       บริษัท แนบโซลูท จำกัด ร่วมกับหลายภาคส่วนพัฒนานวัตกรรมสเปรย์มีชื่อว่า "Shield Protecting Spray" และ "Shield+ Protecting Spray" เป็นสเปรย์สำหรับพ่นหน้ากากผ้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส ฝุ่น น้ำและละอองสารคัดหลั่ง ทำให้คนทั่วไปหันมาใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้อย่างมั่นใจ  อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งจัดเป็นขยะติดเชื้อ ที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากขยะได้อีกด้วย

Shield+

protecting

spray

Shield

protecting

spray

วิธีใช้

คุณสมบัติ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากผ้า

     พัฒนาจากพอลิเมอร์ที่มีความปลอดภัยต่อทางเดินหายใจ ถักทอเส้นใยเชื่อมต่อกัน เรียบ ละเอียด มากขึ้น ช่วยลดช่องเปิดของหน้ากากผ้า และยังสามารถหายใจเข้าออกได้

2. ช่วยผลักฝุ่นและไวรัสไม่ให้เกาะที่หน้ากาก

     เนื่องจากอนุภาคต่างๆ ทั้งฝุ่นและไวรัสมีประจุอยู่ในตัว โดยหลักการของประจุ เมื่ออนุภาคที่มีประจุเหมือนกันอยู่ใกล้กัน จะมีแรงผลักออกจากกัน ซึ่งในสเปรย์หน้ากาก Shield+ ประกอบด้วยสารที่มีความสามารถในการปรับประจุให้เป็นประจุเดียวกันกับอนุภาคที่เข้ามาใกล้ จึงทำให้เกิดแรงผลักฝุ่นและไวรัสออกไปตามธรรมชาติ จึงไม่สามารถเข้ามาใกล้หรือเกาะหน้ากากได้

3. ปลอดภัย ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ

4. กันน้ำ ละอองสารคัดหลั่ง

     Shield+ protecting spray ช่วยป้องกันน้ำ และละอองสารคัดหลั่งจากการไอจาม ไม่ให้ซึมผ่านเข้ามาโดนปากและจมูก

 

พ่นสเปรย์ให้ทั่วหน้ากากผ้า 15 ปั๊ม ทิ้งให้แห้งหรือเป่าไดร์ก่อนใช้ สำหรับ Shield+ protecting spray ต้องรีดให้แห้ง
หลังใช้ สามารถซักหน้ากากผ้าและพ่นสเปรย์ใช้งานซ้ำได้

คำแนะนำ  :  ควรซักทำควรสะอาดหน้ากากผ้าทุกวันหลังใช้โดยไม่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

              และพ่นสเปรย์ก่อนใช้งานใหม่

** 65 ml สามารถลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวได้ถึง 24 ชิ้น ** 

Shield+
protecting
spray

Shield
protecting
spray

ประสิทธิภาพการทดสอบ

       ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการผลักดันนวัตกรรมให้ถึงมือประชาชนได้อย่างกว้างขวางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม จึงได้มีการร่วมมือกับภาคอุตสากรรมที่สามารถผลิตให้มีคุณภาพและในปริมาณที่กระจายได้อย่างทั่วถึง 

 

       บริษัท แนบโซลูท จำกัด จึงได้ร่วมมือกับบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ออกจำหน่ายสเปรย์พ่นหน้ากากผ้าภายใต้ชื่อการค้า Tigerplast MaskShield+

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Tigerplast MaskShield+ ผ่านช่องทางออนไลน์ "คลิก"

   นวัตกรรมที่เป็นทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

   ช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาสถานการณ์โรคติดต่อ

เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

   เพราะเราอยากพางานวิจัย มาอยู่ใกล้ประชาชน

เมนู

ติดต่อเรา

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

082 325 7279

nabsolute.th@gmail.com

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330